วฬายุ https://sirinapa.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=28-01-2012&group=10&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=28-01-2012&group=10&gblog=13 https://sirinapa.bloggang.com/rss <![CDATA[Visa Spain : ถาม-ตอบปัญหาวีซ่าสเปน #3]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=28-01-2012&group=10&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=28-01-2012&group=10&gblog=13 Sat, 28 Jan 2012 14:54:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=06-03-2011&group=10&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=06-03-2011&group=10&gblog=12 https://sirinapa.bloggang.com/rss <![CDATA[Visa Spain : ถาม-ตอบปัญหาวีซ่าสเปน #2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=06-03-2011&group=10&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=06-03-2011&group=10&gblog=12 Sun, 06 Mar 2011 1:00:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=06-05-2010&group=10&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=06-05-2010&group=10&gblog=11 https://sirinapa.bloggang.com/rss <![CDATA[++ แ ช ร์ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ข อ วี ซ่ า ส เ ป น . . .ค รั้ ง ที่ 3 ++]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=06-05-2010&group=10&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=06-05-2010&group=10&gblog=11 Thu, 06 May 2010 18:45:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=05-05-2010&group=10&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=05-05-2010&group=10&gblog=10 https://sirinapa.bloggang.com/rss <![CDATA[Visa Spain : การขอวีซ่าสเปน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=05-05-2010&group=10&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=05-05-2010&group=10&gblog=10 Wed, 05 May 2010 5:52:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=02-06-2009&group=20&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=02-06-2009&group=20&gblog=1 https://sirinapa.bloggang.com/rss <![CDATA[วีซ่าสเปน (Visa Spain) : ถาม-ตอบ แบ่งปันประสบการณ์ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=02-06-2009&group=20&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=02-06-2009&group=20&gblog=1 Tue, 02 Jun 2009 1:20:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=09-08-2010&group=19&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=09-08-2010&group=19&gblog=1 https://sirinapa.bloggang.com/rss <![CDATA[การสัมภาษณ์วีซ่าสเปน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=09-08-2010&group=19&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=09-08-2010&group=19&gblog=1 Mon, 09 Aug 2010 4:18:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=13-05-2010&group=18&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=13-05-2010&group=18&gblog=1 https://sirinapa.bloggang.com/rss <![CDATA[การขออุธรณ์เมื่อถูกปฎิเสธวีซ่าเยี่ยมเยือน 90 วัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=13-05-2010&group=18&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=13-05-2010&group=18&gblog=1 Thu, 13 May 2010 13:06:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=13-05-2010&group=17&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=13-05-2010&group=17&gblog=2 https://sirinapa.bloggang.com/rss <![CDATA[Visa Spain : การขออุธรณ์เมื่อถูกปฎิเสธวีซ่าท่องเที่ยว เพราะแผนการเดินและที่พักไม่ชัดเจน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=13-05-2010&group=17&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=13-05-2010&group=17&gblog=2 Thu, 13 May 2010 21:46:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=12-05-2010&group=17&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=12-05-2010&group=17&gblog=1 https://sirinapa.bloggang.com/rss <![CDATA[Visa Spain : การขออุธรณ์เมื่อถูกปฎิเสธวีซ่าสเปน ( Tourist visa)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=12-05-2010&group=17&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=12-05-2010&group=17&gblog=1 Wed, 12 May 2010 14:46:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=26-06-2010&group=11&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=26-06-2010&group=11&gblog=2 https://sirinapa.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปดูตลาดนัดของชาวสเปนกันเถอะ!!!~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=26-06-2010&group=11&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=26-06-2010&group=11&gblog=2 Sat, 26 Jun 2010 0:06:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=26-04-2010&group=10&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=26-04-2010&group=10&gblog=8 https://sirinapa.bloggang.com/rss <![CDATA[Visa Spain : การนัดคิวเพื่อยื่นขอวีซ่าสเปน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=26-04-2010&group=10&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=26-04-2010&group=10&gblog=8 Mon, 26 Apr 2010 21:09:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=27-02-2010&group=10&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=27-02-2010&group=10&gblog=7 https://sirinapa.bloggang.com/rss <![CDATA[Visa Spain : ตัวอย่างจดหมายรับรองต่างๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=27-02-2010&group=10&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=27-02-2010&group=10&gblog=7 Sat, 27 Feb 2010 0:05:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=15-11-2009&group=10&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=15-11-2009&group=10&gblog=3 https://sirinapa.bloggang.com/rss <![CDATA[Marriages Visa]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=15-11-2009&group=10&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=15-11-2009&group=10&gblog=3 Sun, 15 Nov 2009 14:29:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=12-09-2009&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=12-09-2009&group=10&gblog=2 https://sirinapa.bloggang.com/rss <![CDATA[วีซ่าสเปน (Visa Spain): ตัวอย่างจดหมายเชิญ (Carta de invitacion)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=12-09-2009&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=12-09-2009&group=10&gblog=2 Sat, 12 Sep 2009 6:01:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=25-07-2006&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=25-07-2006&group=6&gblog=2 https://sirinapa.bloggang.com/rss <![CDATA[อาสามาขุด รุ่น6 ลับแล-อุตรดิตถ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=25-07-2006&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sirinapa&month=25-07-2006&group=6&gblog=2 Tue, 25 Jul 2006 15:26:28 +0700